Grafička priprema i prelom za štampu

Godišnji bilten važan je pregled poslovanja velike kompanije kao što je PMP Jelšingrad Gradiška. U njemu je sadržan opis svih projekata koje je ovo preduzeće završilo u protekloj godini. Pored projekata tu se nalaze i planovi, investicije i novi projekti čija je realizacije predviđena u narednoj godini. Bilten se sadrži 40 strana u koloru. Osim toga, za klijenta smo uradili i neke druge pripreme (flajer, bilbord).